Historija firme

UNIS Tvornica Štampanih Ploča doo Mostar

Istorijat firme od privatizacije 2003. godine:

• 2003. godina

- Osnivanje firme

• 2004. godina

- Puštanje u rad linije za cinkovanje/cinčanje

• 2005. godina

- Puštanje u rad linije za niklovanje i kromiranje

• 2006. godina

- Puštanje u rad postrojenja za elektrostatsko farbanje-plastifikaciju

• 2007. godina

- Izgradnja novog proizvodnog objekta

• 2008. godina

- Izgradnja i puštanje u rad nove linije za galvanizaciju povećanjem kapaciteta za 5 puta
- Tehnološko osavremenjavanje firme

• 2009. godina

- Nabavka i puštanje u pogon CNC mašine za profiliranje-izrada stubova za vinograde

• 2010. godina

- Nabavka i puštanje u pogon CNC lasera za sječenje lima i CNC prese za savijanje lima
- Ulaganje u tehnički biro i kadrove
- Uvođenje EN ISO 9001:2008 standarda
- Povećanje asortimana proizvoda
- Plasiranje proizvoda na inostrano tržište (Švedska, Norveška, Italija, Hrvatska)

• 2011. godina

- Nabavka i puštanje u pogon CNC mašine za probijanje lima

• 2012. godina

- Puštanje u pogon CNC robota za zavarivanje
- Proširivanje objekata firme
- Povećavanje dosadašnjeg obima proizvodnje

• 2013. godina

- Nabavka i puštanje u pogon automatske lakirnice
- Povećavanje dosadašnjeg obima proizvodnje

• 2014. godina

- Instalacija pogona za proizvodnju žice
- Povećanje broja zaposlenih
- Realizacija projekata
- Povećavanje dosadašnjeg obima proizvodnje

• 2015. godina

- Izgradnja novog objekta 1600 m2 na novoj lokaciji
- Nabavka i puštanje u pogon mašine za proizvodnju panelnih ograda

• 2016. godina

- Izgradnja novog objekta 2000 m2
- Izgradnja prilaza i površina oko izgrađenih objekata
- Širenje ino-tržišta i povećanje broja kupaca

• 2017. godina - plan

- Modernizacija postojećeg mašinskog parka
- Unaprijeđenje proizvodnje
- Povećanje broja zaposlenih

UNIS TŠP