Naše usluge

USLUGE KOJE NUDI UNIS TŠP MOSTAR

• PROJEKTOVANJE
• CNC LASERSKO REZANJE LIMA
• CNC PROBIJANJE LIMA
• CNC SAVIJANJE NA PRESI
• CNC ROBOTSKO ZAVRIVANJE
• ZAVARIVANJE NA APARATIMA FRONIUS ZADNJE GENERACIJE
• ŠTANCANJE NA EKSCENTAR PRESAMA
• USLUGE SAVIJANJA CIJEVI I PROFILA
• POVRŠINSKA ZAŠTITA - GALVANIZACIJA (CINČANJE, NIKLOVANJE, KROMIRANJE)
• POVRŠINSKA ZAŠTITA - ELEKTROSTATSKO LAKIRANJE PLASTIFIKACIJA PO RAL KARTI