Briga za okoliš

Zaštita okoline kao prioritet

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Odgovornost prema zaštiti našeg prirodnog okoliša smo shvatili kao prioritet u našoj proizvodnji. S rješenjima koja nastaju kroz suradnju s uvaženim stručnjacima, smanjujemo potrošnju energije i količine otpadnih voda u različitim industrijskim sektorima te unapređujemo odnos prema okolišu.

U postizanju svjesnog upravljanja okolišem obvezujemo se:
1. Dati prednost proizvodima i procesima pogodnijim za očuvanje okoliša
2. Jasno poučiti menadžment svih nivo-a i adekvatno rasporediti odgovornosti
3. Osigurati unutrašnju i vanjsku edukaciju, pravovaljanu informaciju na ključnim mjestima upravljanja

U firmi UNIS TŠP razvijamo i korištenje solarne energije, te na taj način doprinosimo smanjenju zagađivanja okoliša.

UNIS TŠP